Musím při zavádění nebo vyjímání tamponu o.b.® ExtraProtect dbát zvláštní pozornosti?