Právní sdělení

Právní sdělení

Veškerý obsah této internetové stránky je vlastněn nebo provozován společností JNTL Consumer Health (Czech Republic) s.r.o., a je chráněn celosvětovými autorskými právy. Její obsah si můžete stáhnout pouze pro své osobní použití pro nekomerční účely, ale není povoleno provádět žádné úpravy nebo další reprodukování obsahu. Tento obsah nesmí být kopírován ani používán jinak než v souladu s výše uvedeným účelem.

Vlastníci této stránky vynaloží přiměřené úsilí na tuto internetovou stránku umisťovat aktuální a přesné informace, ale neposkytují žádná ujištění nebo záruky jakéhokoliv druhu týkající se přesnosti, aktuálnosti, nebo úplnosti poskytnutých informací.

Vlastníci této stránky nezodpovídají za žádnou škodu nebo újmu způsobenou vaším přístupem, nebo nemožností přístupu k této internetové stránce, nebo z vašeho spolehnutí se na jakékoliv informace poskytnuté na této internetové stránce. Tato stránka je určena pro adresáty z České republiky.

Tato internetová stránka může obsahovat zmínky a odkazy na další stránky, ale vlastníci této stránky nenesou žádnou odpovědnost za obsah takovýchto dalších stránek a nemají povinnost nahradit jakoukoli škodu nebo újmu způsobenou na základě takovéhoto obsahu. Jakékoliv odkazy na další stránky jsou poskytnuty pouze pro pohodlí uživatelů této internetové stránky.

Obchodní značky, identifikační značky, obchodní názvy, obchodní design a produkty na této internetové stránce jsou chráněny v České republice a mezinárodně. Nesmějí být používány bez předchozího písemného schválení vlastníků této stránky s výjimkou účelů identifikace produktů nebo služeb společnosti.

Jakékoliv informace či údaje týkající se osob obsažené v elektronických sděleních na této internetové stránce se řídí Zásadami ochrany osobních údajů pro tuto stránku. Vlastníci této stránky budou s takovými informacemi či údaji nakládat v souladu s příslušnými právními předpisy a vždy tak, aby zamezili jakékoliv újmě osoby, které se takové informace či údaje týkají.

Odesílatel jakéhokoliv sdělení na tuto internetovou stránku nebo jinak vlastníkům této stránky je odpovědný za jeho obsah a za informace v něm obsažené, včetně jejich pravdivosti a přesnosti.